3 תשובות
אינטרס טוב.
או
אינטרס רע...

אישית יותר פונה לרע.
כל עוד זו לא אפליקציה רשמית לא אוכל לסמוך על חיקויים ומתחזים...
גניבת חשבונות
אנונימית