4 תשובות
חבר שלי טחון מילה יש לו אחד כזה כל פעם הוא אומר לו בוא קח אותי לפה בוא קח אותי לשם לך תקנה לי זה
שישחרר את עצמו לחופשי
אוכל ושיפנה את הכלים
משוחח איתו על החיים.