4 תשובות
שיקנה לי שוקולדד
שישכיר לעצמו משרת ואז אני אבקש מהמשרת של המשרת שלי שישכיר את המשרת שלי שישרת אותו
שיעשה לי את השיעורי בית
אמ. שיעזור לי לעשות מטלות בבית. אם נעשה אותן ביחד זה יסתיים הרבה יותר מהר...