2 תשובות
שיעשה לי ש. ב
שיזכיר לי איזה פרק אני בסדרה שאני רואה