תשובה אחת
תכתוב את השם משתמש ואת הסיסמה וזה יראה לך מחיקת חשבון תכתוב את הסיסמה והחשבון ימחק.