6 תשובות
Good guy
HOH
a) good guy )
************
el buen hombre (ב-ספרדית)
A good guy