4 תשובות
fringes, כמעט בטוחה.
שואל השאלה:
זה הדבר הזה בחולצות נגיד... לא יודעת לתאר
אה אז זה fringes, כמו שהראשונה אמרה.