תשובה אחת
הסיפור עם יאיר נתניהו אולי
למרות שאם את מציגה מול הכיתה כנראה יהיה ריב גדול של שמאל וימין
מניסיון