2 תשובות
פוליטיקה?
על מה שקרה לאחרונה עם החייל שהורשה ברצח.