3 תשובות
אחר הצהריים/ עכשיו
לדעתי בסביבות שבע.
סביבות שש וחצי עד שמונה.