תשובה אחת
55 זה לא עובר בלשון
אבל עכשיו המגן הוא רק שלושים אחוז אז את צריכה 57-58
אנונימי