11 תשובות
ציונים טובים בהקבצה ב'
ציונים נמוכים בא
מעולים בהקבצה ב
אנונימית
טובים בהקבצה ב ואז להמשיך להיות טובים ולעלות להקבצה א
טובים בהקבצה ב אבל אם באלך א אז תשתדל קצת יותר
עדיף שישים בחמש יחידות מאשר תשעים מאה בארבע
אז כנ"ל
ציונים גרועים בא' ותמיד תוכלי להשתדל יותר ולהוציא גם יותר טובים.
מאשר להיות בב' והציונים יהיו תמיד טובים בלי מאמץ
ציונים גבוהים בהקבצה ב עדיף
הקבצה ב' כי זה לרמה שלך תשתפר ותעבור הקבצה בהצלחה!
לדעתי טובים ב ב'...
נמוכים באלף כי בסופו שלדבר יהיה לך הרבה יותר קל ביחידות כי יהיה לך יותר ידע מאשר לאלו שב ב
באותו הנושא: