2 תשובות
נקרא לעיפרון -x
אם כך, לפי הנתונים העט יהיה x+3
על שלושת העפרונות הוא שילם 3*x
על חמשת העטים הוא שילם 5* (x+3)
לפי הנתונים הסכום ששילם על העטים גדול ב23 שקלים מהסכום ששילם על העפרונות, לכן
(x*3+23= 5* (x+3
מכאן נפתור את המשוואה:
x*3+23=5x+15
2x= 8
x=4

מכאן יוצא שעיפרון עולה 4 ש"ח ושעט עולה 7
מציבים מחיר עיפרון x ושל עט y=xּ+3
מהנתונים
5 (x+3)= 3x+23
פותרים את המשוואה ע"י פתיחת סוגריים והעברת אגפים
5x+15-3x-23=0
מגיעים x=4
אז y=7
בדיקה- 3 עפרונות יעלו 12 שקל
5 עטים יעלו 35, ההבדל 23
תמיד להביא לאותו גורם משותף