8 תשובות
אין פתרון, צריך עוד משוואה אלא אם כן מדובר בלהביע נעלם אחד באמצעות נעלם אחר
צריך עוד משוואה כדי לפתור את זה ואז את עושה מערכת משוואות
שואל השאלה:
התבלבלתי
איך אני מוצאת את שיעורי הנקודות
נקודות חיתוך עם הצירים? איזו נקודות?
שואל השאלה:
כן
כדי למצוא נקודת חיתוך עם ציר איקס צריך להציב בy אפס
וכדי למצוא נקודת חיתוך עם ציר y צריך להציב בx אפס
אה את מציבה פעם אחת ב y 0 ובודקת את הx ופעם אחת מציב בx אפס ובודקת את הy
זה בפונקציות?
אם כן אז את צריכה לקחת את המשוואה:
3x-2y=6
ואז את מחסירה 3x משני הצדדים ומגיעה למצב הזה:
2y=6-3x-

ואז את מחלקת ב2- את שני צדי המשוואה:
y=-3+1.5x

וככה יש לך את משוואת הפונקציה..

ועכשיו כדי למצוא את נקודות החיתוך עם הצירים:
עם ציר הy-
מציבים 0 במקום x ופותרים.

עם ציר הx-
מציבים 0 במקום y ופותרים.