תשובה אחת
אמורים להיות שניהם, התאריך שקונים בו בדרכ מופיע עם שעה או משהו שמראה מתי זה נקנה
והתפוגה לפעמים תופיע עם "עד תאריך -"