תשובה אחת
זה נראה לי התאריך שייצרו את המוצר
באותו הנושא: