2 תשובות
תפוגה.
כשיש תאריך תפוגה וליד זה שעה זה השעה ביום שמהשעה הזאת המוצר הוא פג תוקף.