3 תשובות
כמה שינסו יותר לשנות המצב רק יחמיר
עדיף להשאיר ככה.. אולי דברים ספציפיים להעיף זה כן
כמו בפינלנד.
הלוואי.
למידה יותר יעילה של אנגלית
אנונימית