9 תשובות
good week
good week
good week )? (
^^ למה סימן שאלה אחי היקר?
have a pleasant week
חליפה^
למה להתחכם לכתוב "שיהיה שבוע נעים"? xd
have a good week
mrs. dolan,
עוד אופציות
יש עוד דרך להגיד את זה
לא תמיד את הרעיון מביאים מילה במילה