4 תשובות
clown ומבטאים את קלאוון.
clown.
אומרים את זה קְלָּאוּן.