4 תשובות
Clown ומבטאים את קלאוון.
Clown.
אומרים את זה קְלָּאוּן.