תשובה אחת
כמה פרטים שיעזרו לך:
זווית a= bgc = abg (זוויות מתחלפות)
=> dgb = 180-a (זוויות משלימות)
=> bcg = 180-a (השלמה ל180 במשולש)
=>adc = 180-a (זוויות בסיס בטרפז שווה שוקיים שוות).

תנסה להמשיך