תשובה אחת
מבנה המבוא:

א. בתחילת המבוא יש לכתוב מספר שורות על הנושא הכללי ועל חשיבותו.

ב. הצגת הנושא המרכזי בו תעסוק העבודה, וכן הצגת מבנה העבודה מבחינת שמות הפרקים ומה יוצג בכל פרק.

ג. תאור הדרכים שבהן הכותב מתכוון להתמודד עם עבודת חקר המשפחה - באיזה סוגי מקורות השתמשתם (ראיונות עם בני משפחה, חיפוש באלבומי משפחה, שימוש
במקורות מידע שונים) וניתוח מקורות אלה - לאיזו מטרה שימש אתכם כל סוג. (למשל, איזה סוג מידע קיבלתם מאתרי מידע באינטרנט, במה עזרו לכם המאמרים, ואיזה דברים
חדשים למדתם מהראיון שערכתם).

ד. תודות - יש לציין את האנשים שעזרו לכם בעבודה ולציין את סוג העזרה. (עריכה, הגהה, חיפוש מקורות, הקלדה וכו')


המבוא ייכתב כיחידה אחת רציפה (ללא סעיפים), ויופיעו בו כל המרכיבים שצוינו כאן.
אנונימי