14 תשובות
מאיזו בחינה?
אנונימית
עומר פוטר
אמ.. שאלה מכשילה כל כך
HOH
עומר דרור
עומר דרור קלל
עומר דרור
אורן חזן יותר טוב משניהם
הבן אדם ענק XD
עומר חזן
עומר חזן קליל
אנונימית
קלל עומר חזן
אנונימית
דרור
פאקינג עומר דרור מה השאלה פה
עומר דרור
אורן חזן ;-)