5 תשובות
לא חושבת
לא
לא, פשוט במקרה יש להם את אותו שם משפחה.