5 תשובות
לא..
זה שיש להם אותו שם משפחה זה לא מחייב שהם קרובים