7 תשובות
על הפנים
שבעה עמודים
אני עשיתי של ממ"ד.

1. שני גורמים לפרוץ מלחמת העולם ה-I, ושתי סיבות למה היא נקראה המלחמה הגדולה בכל הזמנים

2. שני עקרונות או מאפיינים של הקומוניזם או הפשיזם, וכיצד הם סותרים עקרון בנאורות

3. פולמוס השמיטה- דעה בעד ודעה נגד, ועוד נושא שעליו התווכחו כמו חינוך או מעמד הנשים או השפה, ולהציג דעה אחת

4. למה היהודים/ציונים תמכו בהרצל או למה היה חשוב לתמוך בו או משהו כזה, והרקע להקמת תנועת הפועל המזרחי ועוד משהו עליה (לא עשיתי את זה)

5. הקשר בין הערבים בא"י לערבים בארצות ערב ואיך זה השפיע על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, ועוד גורם אחד לפרוץ הפרהוד

6. עמדת הנהגת היישוב והלח"י לגבי הבריטים בזמן מלחמת העולם ה-II, עמדת האצ"ל עד 1944 ואחרי

7. שני רכיבים שמייצגים מודרנה בתמונה ובטבלה, רכיב אחד שמייצג מסורת,
שינוי מעמדם המשפטי של יהודים בארץ אחת מארצות אירופה וארץ אחת מארצות האיסלאם, השפעת ההשכלה על יהודים בארצות האיסלאם או בתימן

8. עליות מברית המועצות

באנסין היה על יהדות לוב ואיך שהיא סבלה בגלל שהיא תמכה בבריטים כששוחררה ואח"כ נכבשה מחדש

9. סיבה אחת לכך שהקימו את צה"ל מיד אחרי קום המדינה, ומחלוקת אחת שנוצרה בעקבות כך

10. משהו לגבי התיישבויות שונות (כמו ביש"ע, בנגב, וכיו"ב) וקשיים שהם נתקלו בהן או משהו כזה (לא למדתי בכלל אז לא עשיתי)

הייתה שאלה לגבי מה הנאצים עשו בפולין ב-1939 שהיה דומה למה שעשו האיטלקים בלוב ב-1942, ועוד פעולה אחרת שהם עשו באותה תקופה

ועוד שאלה לגבי אדם צ'רניאקוב ומה הייתה המדיניות שלו מ-1939 עד 1941, וההסבר לתגובתו כשביקשו ממנו להכין גם רשימות לגירוש היהודים, ובטקסט שנתנו גם מה היו המניעים וההבדלים בין מרדכי ותשובה ומדוע הם פעלו אחרת בגלל מעמדם או משהו כזה

ועוד שאלה משהו לגבי מדיניות הנאצים ב-1941 עם תחילת הכיבושים בברית המועצות

14. משפט אייכמן, פרשת השילומים, והפנתרים השחורים (נודר נדר אמרתי שיהיה)

15. הצהרת בלפור, הקונגרס הציוני הראשון, החלטת האו"ם ב-1947

כתבתי משהו כמו 6 עמודים אני חושב.
לא ספרתי את העמודים אבל הגעתי לעמוד 11 בחוברת אז..
שואל השאלה:
לא היה לי שאלות כאלה, סורי על הבורות אבל מה זה אומר של ממד?
ממלכתי דתי.
הנה התשובות והשאלות אולי זה יעזור לך