8 תשובות
קל רצח
עשית את השאלה על הקצבאת הנכים?
שואל השאלה:
לא איזה שאלה זו?
אנונימית
השאלה בפרק רביעי של הטענה והנמקה
שואל השאלה:
לא למדנו את זה
אנונימית
את השאלה על הגישה חברתית כלכלית עשית?
שואל השאלה:
כן ליברלית כתבתי
אנונימית
קל
גם אני כתבתי ליברלית