3 תשובות
הגיוני
150 כל החומר...
כן בסביבות ה100 זה הרבה כי כל עמוד גדוש בחומר ומצפים לזכור כל פרט קטן.