3 תשובות
אין תחנה קרובה את צריכה לרדת בתחנת חוף הכרמל ולקחת אוטהוס
חוף הכרמל.
Aro
אין
יורדים בחוף כרמל ולוקחים אוטובוס שעובר במנהרות