2 תשובות
חוף הכרמל.
Aro
חוף הכרמל (הראשונה לבאים מדרום) ממש די קרובה