תשובה אחת
חוף הכרמל או מרכז השמונה.
תלוי
אבל אני הייתי יורדת בלב"צ ולוקחת מטרונית.. בחי להסתבך.