4 תשובות
השיק
נשיק
ניקה, נשקה, שיקן, נישק, השיק, הקיש
שואל השאלה:
חוץ מהשיק וניקה אבל תודה