4 תשובות
מה לעשות רוצים לעשות סטורי
תפתחו תסטורי רגעע
כי אנשים אוהבים אותו
הוא התפרסם יותר בתקופה האחרונה והכמות הערצה כלפיו גדלה גם בגלל הפסטיגל וגם בכללי