6 תשובות
קשירה שריקה
שרקה
ירקה
יקרה
שקרי
ריקה
שירה
שיקר שירה קשרה קשיר