5 תשובות
שואל השאלה:
שמתי-
מונה
מכון
המון
נמוך
וכוהן זה לא נותן.
מה עוד?
אנונימית
מוכה
כונה
מונה
מוכן
מכון
נמוך

אה זה לא נותן
אנונימית