3 תשובות
שואל השאלה:
https://goo.gl/images/4ativk
נגדי זה הצלע מנגד, ממול
מקביל זה שהם מקבילים, זויות מתחלפות, מתאימות וכו
צלעות מקבילות הן בדכ נגדיות
צלעות נגדיות לא בהכרח מקבילות
(כמו מלבן זה לא ריבוע אבל ריבוע זה מלבן)
יש קשר, אבל לא אותו הדבר..