2 תשובות
רופפת
צריך ניגודים
אנונימית
רופפת כי המכנס צמוד