3 תשובות
חלוץ, חולצה, לחוץ, הצלחה
לחוצה, חולץ/חלוץ, הולחץ, הצלח
חולצ
חולצה
צלחו
לחוץ
לחוצה
לוחץ
חולה
חלוץ