5 תשובות
מציעה לה להצטרף לתנועת נוער עם בנות/בני שכבתה וכך אולי זה יקרב אותה לחברה
זה קרה לי
שאלתי אותה אם היא רוצה שנסתובב אבל.. היא לא זרמה

נו טוב
הייתי קוראת לה שתהיה איתי ועם חברות שלי
ההיתי הולך מדבר איתה שואל אותה למה את לבד. ומציע לה להצטרף
כלום, תמיד הייתי יושבת לבד ואחת הסיבות הייתה מבחירה. היו ילדים שישבו לבד אבל לא ניגשתי אליהם כי לא רציתי.