4 תשובות
את צריכה שרופא משפחה שמטפל בך לפחות שנתיים יחתום לך על הטופס.
אנונימית
אחרי שתקבל אותו צריך שרופא המשפחה ימלא לך..
שואל השאלה:
אז קודם לעשות טופס? ואני בן מה יש לכם כל שאלה חושבים אני בת בלאט
כן קודם טופס, אחרת מה תמלא אצל הרופא?

טופס +בדיקת ראיה->רופא משפחה ומילוי בעצמך->משרד הרישוי->בהצלחה