4 תשובות
אין צום מחר
אין צום בכלל.
ובקשר לצומות, רוב החרדים צמים כאשר יש צום.
אין צום מחר.
אין צום מחר
וגם כשיש, לא רק חרדים צמים