4 תשובות
לא אין אותה
אין עדיין אפליקציה. אבל כשתהיה, אני מניח שיקראו לה "סטיפס".
עדיין אין