3 תשובות
Me זה גם אומר לך איך אחרים קראו לך באנשי קשר שלהם ומראה לאחרים איך אתה קורא להם
True caller מזהה מספרים ומראה אם הטלפון על שקט (לא סגורה אם הוא תמיד נכון או לא)
זה גם מזהה שיחות