3 תשובות
me
Me ורק אם יש להם את האפליקציה תוכלי לראות והם יוכלו לראות איך קראת להם.