2 תשובות
פעולת שוקולד, פעולת שרים, פעולת אוכל, פעולת ספורט, פעולם חמשת החושים יש מלאא
חד משמעית פעולת אוכל