2 תשובות
יש נושא כללי מסויים שדרכו אמורים לבחור את הנושא של הקבוצה?
שואל השאלה:
לא, פשוט שם