2 תשובות
תלוי במשקל
תלוי בהוצאה הקלורית.
יש משמעות לאיכות התזונתית
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס