3 תשובות
שלוש המטרות.
שלושת המטרות אני חושבת.
נהה טעיתי, זה שלוש המטרות.
אנונימית
מטרה אחת
שלוש המטרות