6 תשובות
דווקא נראה לי שלושת
מטרה זה נקבה
לכן שלוש
בשם עצם זכר מוסיפים ת
מטרה אחת כלומר שלושת המטרות...
מעל שלוש זה נשמע הפוך כאילו מספרים מעל שלוש בזכר נשמע כאילו בנקבה..
זה יכול ליהיות שלושת המטרות וארבע מטרות...
כי ארבע מעל שלוש...
היה לי עם זה פעם איזה תסביך עד שהבנתי
אנונימית
חבר'ה עצרו הכל
יש פה רק אחד שצדק ומשום מה הוא קיבל מינוס 1.

התשובה היא שלוש המטרות.

זכר:
שלושה בנים
שלושת הבנים

נקבה:
שלוש בנות
שלוש הבנות

מכיוון שמטרה זה כמובן נקבה, התשובה היא שלוש המטרות!
ובאנגלית זה נשמע כך:
SHLOSH HAMATAROT
ולא:
SHALOSH HAMATAROT
שלוש המטרות.