3 תשובות
1. להוכיח ש ה' קיים.
2. להראות למצריים איזה כוח יש באל שלנו, ואיזה עצומים אנחנו.
3. להוציא את בני ישראל ממצרים.
4. מידה כנגד מידה - פרעה התעלל בבני ישראל שנים רבות והעביד אותם בפרך, אז על זה ה' הרס להם את מקורות המים, גרם להם לסבל רב כמו שאנחנו הרגשנו
שואל השאלה:
תוכלי בבקשה להגיד לי על איזה מקור הסתמכת? (חומר שלמדת בבית הספר שניתן על ידי המורה, אינטרנט, ספר או שאת אמרת את זה)
אנונימי
בהתחלה בכדי להקשיח את לב פרעה, והאחרונה לגרום לו לשחרר את בני ישראל